אחריות הגזברות :
הגזברות אחראית על יישום המדיניות הכספית של מליאת המועצה וראש המועצה, ובאחריותה התחומים הבאים:

  • הניהול הכספי של תקציב המועצה, פיקוח על תקציב מחלקות המועצה ומוסדותיה ודאגה לניהול תקין של מערך ההוצאה הכספית.
  • ניהול תזרים המזומנים של הרשות ותשלומים לספקים השונים ע"פ הזמנות והסכמים.
  • קיום קשר ישיר עם גזברי הישובים והתושבים בתחומי הגבייה והתשלומים.

 

 

יצירת קשר:

טבלת אנשי קשר - גזברות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
רחל חרפוף גזברית המועצה 08-6355830 054-9799140 rachel@eilot.org.il
כרמית ברקוביץ עוזרת גזברית 08-6355818 054-9799155 carmit@eilot.org.il
הדס שפירא חשבת 08-6355851 052-2967708 hadasS@eilot.org.il
סיגל פרץ מזכירה / כרטיס תושב 08-6355724 MEGiz3@eilot.org.il
ריקי נתן מזכירת המחלקה וקופאית ראשית 08-6355831 ricky@eilot.org.il
טלי לוי גביה 08-6355735 gvia@eilot.org.il