אגודת המים

מנהל: אבי רמות, טל: 08-6355810, נייד: 054-9799212, water@ardom.co.il
אחראי קולחי אילת: נחשון יחזקאל, טל: 08-6355810-1, נייד: 054-9799213, nac@ardom.co.il

משרד האגודה פקס: 08-6355770

תחומי עיסוק האגודה
> ייצוג האזור בכל הקשור למים לחקלאות, לצריכה ביתית ולתעשיה
> יזום ופיתוח של מערכות הספקת המים לאזור
> הקמה וניהול של מפעל קולחי אילת
> סיוע בנושאים מנהליים הקשורים להקצבות מים, איכות מים, בדיקות מים, שימוש במי קולחין לחקלאות, מז"חים ותשלומים עבור מים
> פעילות כמחלקת המים של המועצה האזורית חבל אילות
> ניהול מערכת המים בבאר אורה ובמרכז האזורי

קישור שימושי
אתר רשות המים  http://www.water.gov.il

דו"ח איכות המים אוק׳-דצמ׳ 2013

דגימות מים אוק -דצמ 2013

Share

סגור לתגובות.