מחלקת תברואה ואיכות סביבה

מנהל המחלקה: דורון אלפסי, נייד: 053-2291025,  doron@eilot.org.il
משרד: 08-6355802

תחומי האחריות של המחלקה
מחלקת תברואה של המועצה אחראית על מתן שירותי תברואה זמינים ואיכותיים:
פינוי אשפה, טיפול בגזם מוניציפאלי, פינוי מתקני מיחזור, כלי אצירה (אחזקה ,שטיפה, ריסוס) הדברה, ביוב, שירות ויטרינרי, תפעול משאיות +צוותי עובדים.
פעילויות המחלקה באזור:
> איסוף אשפה – במחלקת תברואה ישנם 8 עובדים ו-4 משאיות אשר מבצעים את כל פעילות מחלקה: איסוף אשפה ביתית, איסוף פסולת גושית. כמו כן מפעילה המועצה קבלני משנה לפינוי פסולת למחזור וקבלן לריסוק גזם.
> ביוב – אחזקה שוטפת של מערכת ביוב הכוללת קווי הולכה מחוץ לישובים וממוכני טיהור שפכים. בתוך הישובים נותנת המחלקה שירות של פתיחת סתימות ,שטיפת קווים,שאיבות בורות רקב +בורות שומן מטבחים.
> הדברה – העסקת קבלן- הקבלן מבצע עבודות הדברה בכל ישובי המועצה ובשטחים נילווים המצויים בשטח שיפוט שלה.

Share

סגור לתגובות.