מנכ"ל המועצה

מנכ״ל המועצה זהר מיכאלימנכ"ל המועצה: זהר מיכאלי
נייד: 054-9797955
ZoharM@eilot.org.il

מנהלת לשכת מנכ"ל: שרי ברקן
טל: 08-6355743
נייד: 052-2748369
sheryb@eilot.org.il

מזכירות:
טל: 08-6357837
פקס: 08-6355800

מנכ"ל המועצה הוא הממונה על חופש המידע במועצה האזורית חבל אילות.

Share

סגור לתגובות.