גזברות המועצה

גזברית המועצה: רחל חרפוף: טל: 08-6355830, נייד: 054-9799140, rachel@eilot.org.il
עוזרת גזברית: כרמית ברקוביץ' טל: 08-6355818, carmit@eilot.org.il
מזכירת המחלקה וקופאית ראשית: ריקי נתן טל:08-6355831 פקס 08-6355800, ricky@eilot.org.il

אחריות הגזברות :
הגזברות אחראית על יישום המדיניות הכספית של מליאת המועצה וראש המועצה, ובאחריותה התחומים הבאים:
> הניהול הכספי של תקציב המועצה, פיקוח על תקציב מחלקות המועצה ומוסדותיה ודאגה לניהול תקין של מערך ההוצאה הכספית.
> ניהול תזרים המזומנים של הרשות ותשלומים לספקים השונים ע"פ הזמנות והסכמים.
> קיום קשר ישיר עם גזברי הישובים והתושבים בתחומי הגבייה והתשלומים.

Share

סגור לתגובות.