ניהול פיננסי והנהלת חשבונות

מנהל ענף ניהול פיננסי וחשב המועצה: רו"ח ארז שהרבני, טל': 08-6355840, נייד: 050-6593300, erez@eilot.org.il

צוות הנהלת החשבונות:
רונית בוהדנה, טל': 08-6355838, ronitb@eilot.org.il
מריאנה נגי, טל': 08-6355842, mariana@eilot.org.il
חגית סבאג, טל': 08-6355844, hagitsa@eilot.org.il
תהילה כהן, טל': 08-6355839, tehila@eilot.org.il
ג'קלין סביתי, טל': 08-6355843, jakleen@eilot.org.il
שרון סרוג'ון, טל': 08-6355752, sharon@eilot.org.il

חשבי שכר תאגידים קשורים:
מיטל רוקח-חנוכי, טל': 08-6355841, meital@eilot.org.il
טל אברהם, טל': 08-6357083, yahel-accounts1@yahel.co.il

תחומי האחריות המרכזיים של הענף
>  ניהול ספרי המועצה, רישום שוטף במערכות הנהלת החשבונות ורישום חשבונאי של תב"רים.
>  חשבות ועריכת דוחות כספיים שנתיים ורבעוניים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים והנחיות משרד הפנים להנהלת חשבונות
    ודיווח כספי ברשויות מקומיות תוך קיום קשר שוטף עם משרד הפנים ורואי החשבון המבקרים.
>  דיווחים שוטפים לרשויות המס, ייעוץ וליווי מקצועי בנושאי מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי.
>  טיפול במערך מלוות, תחזיות עתידיות לפרעון הלוואות ובניית דוחות תזרימיים ותקופתיים.
>  ביצוע התאמות בנקים וספקים וביצוע בקרה תקציבית בתאום עם גזברות המועצה.
>  טיפול בבקשות תמיכה ומענקים הניתנים למועצה ממשרדי הממשלה השונים.
>  קיום קשר שוטף עם ספקי המועצה, קיבוצים, מוסדות ונותני שירות שונים.

Share

סגור לתגובות.