אגף הנדסה

מהנדס המועצה: אדרריכל יונתן פרג'ון, טל: 08-6355801,  נייד: 054-9799130, yoni@eilot.org.il
מזכירת המחלקה: אגי נקש, agi@eilot.org.il
רישוי ופיקוח על הבניה: מיכאל טרבה, טל: 08-6355849, michael@eilot.org.il
בנייה ציבורית: מיכל יחזקאל,
טל: 08-6355820, michalb@eilot.org.il

תחום אחריות המחלקה
> תכנון ופיתוח במסגרת תכנית האב למועצה.
> תכנון ופיתוח בישובים.
> ייזום תכניות מפורטות.
> תכנון עורקי תחבורה.
> ניהול הועדה המקומית לתכנון ובניה.
> השתתפות בועדה המחוזית והארצית לתכנון ובניה.
> טיפול בהגשת היתרי בניה.
> פיקוח על הבניה.

קישורים חשובים
אתר מינהל מקרקעי ישראל.
http://www.mmi.gov.il/static/start.asp

אתר תבע"ות באתר מינהל מרקעי ישראל
http://www.mmi.gov.il/IturTabot/taba1.asp

Share

סגור לתגובות.