מליאת המועצה

מליאת המועצה היא הגוף הנבחר, בעל הסמכות לדון ולאשר נושאים וענינים שהוגדרו בחוק, לחוקק חוקי עזר, לפקח, לבקר וליזום פעולות לקידום האזור. חברי המליאה הם נציגי הישובים הנבחרים במועד שנקבע בחוק לקיום הבחירות לראשות המועצה ועל פי מוד שנקבע מראש ומאושר על ידי משרד הפנים.

חברי המליאה
___________________________
חנן גינת –ראש המועצה
הלל טוביאס -יהל
אילות –
יהודה פרץ -באר אורה
לוטן-
דובי קדישאי- יטבתה
אילנה ברקר- גרופית
מרסל דבאווי- קטורה
אסף הולצר- סמר
אילון בדיל- אליפז
אלון שמי- נאות סמדר
עופר צעירי -נווה חריף
אילן חרובי -שחרות

מוזמנים לישיבות המליאה: מזכירי קיבוצים, מנהלי מחלקות, זוהר מיכאלי- מנכ"ל המועצה, רחל חרפוף- גזברית המועצה.

 

Share

סגור לתגובות.