מחלקת משאבי אנוש

מנהלת משאבי אנוש: מירב עפרוני טל: 08-6355814,  meirave@eilot.org.il
חשבת שכר: נילי זגורי טל: 08-6355812,  nili@eilot.org.il

מטרותיה המרכזיות של המחלקה
המחלקה עוסקת בהתוויה וביצוע מדיניות משאבי האנוש במועצה האזורית כנדרש ברשויות מקומיות ובהתאמה לחזון המועצה. קביעת מדיניות משאבי אנוש שתהווה תשתית לקידום כלל העובדים ובהתאמה למטרות הרשות.
> פיתוח וקידום העובדים לעידוד ללמידה ולהתמקצעות.
> הגברת ועידוד תחושת ההשתייכות וההזדהות של העובדים.
> מימוש זכויותיהם כעובדי הרשות המקומית.
> טיפוח תרבות ארגונית המבוססת על אמון, שיתוף, עבודת צוות ותודעת שרות.

תחומי האחריות
> ניהול מחזור חיי העובד בארגון: מקליטה ועד פרישה.
> ייזום וביצוע אירועים לרווחת העובדים.
> עבודה בשיתוף ועד העובדים לרווחת העובדים ולדאגה לזכויותיהם, רווחתם, קידומם ועדכון תנאי עבודתם.
> ביצוע הערכות עובדים.
> מענה לעובדים בכל הנושאים הקשורים לתנאי העסקתם
> אחריות להכנת השכר, מערך דיווחי הנוכחות וניהול התיקים האישיים של העובדים.

בנוסף המחלקה אחראית על הפצת מודעות דרושים לתושבי החבל.
ניתן לפנות בנושא למירב עפרוני, מנהלת משאבי אנוש או לשרי ברקן, מזכירת מנכ"ל.
מייל להעברת מודעות דרושים:  Moetza-hasama@eilot.org.il

Share

סגור לתגובות.