בהמשך להרצאה "רשת אחריות חברתית" עם עו"ס זוהר גורן אהרון מארגון אל"י, מצורף מידע שהופיע בהרצאה ונמצא ברשת.