חברי הנהלת המועצה

  • חנן גינת
  • הלל טוביאס
  • עופר צעירי
  • אסף הולצר
  • דובי קדישאי
  • אילון בדיל


     

לעיון בפרוטוקולים