ועדה לתכנון ובנייה

Tikun 101 hok_shaarבעקבות הרפורמה בתכנון ובנייה ועל פי תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, החל מיום 1.8.14 ניתן יהיה לבצע עבודות בנייה מסוימות בפטור מהיתר. עבודות אלה נקבעו ע״י שר הפנים בתקנות פטור מהיתר.
באמצעות הכניסה לאתר שער המידע לרישוי ולבנייה: http://bonim.pnim.gov.il ושליחת העדכון על עבודת הבנייה לתיבת המייל: ptor@eilot.org,il תוכלו להגיש דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר, וכן ללמוד על ההנחיות המרחביות הספציפיות (ככל שקיימות), לכל ועדה מקומית.

מעבר לעבודה עם מערכת רישוי זמין
החל מתאריך 13.3.2016, יום א', בקשות לוועדה המקומית יוגשו באמצעות מערכת ארצית ממוחשבת. המערכת החדשה תלווה את כלל שלבי הרישוי באופן מקוון, ותאפשר הגשה ובדיקה של קבצים על גבי מחשב (ולא על נייר) ומבלי להגיע פיזית למשרדים, וידוא עמידה בזמנים הקבועים בחוק, חסכון בזמן, שקיפות וגיבוי של המסמכים.
התהליך מוטמע בכל הארץ בהדרגה, אדריכלים ומהנדסים העורכים בקשות להגשה מיודעים ועברו סדנאות והכשרות בנושא. אנו מעריכים כי המעבר למערכת החדשה ידרוש זמן הסתגלות. יחד עם זאת, אנו מאמינים כי בטווח הארוך המערכת תסייע לייעל ולפשט את הליכי הוצאת היתר הבניה.
למידע נוסף לחצו כאן.

קישורים שימושיים:
> שער המידע לרישוי ובנייה: http://bonim.pnim.gov.il
> חוברת הדגשים המרכזיים לרפורמה בתכנון ובנייה: תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה
> נספח 5 לחוברת – רשימת העבודות הפטורות מהיתר
> תנאים כלליים לביצוע עבודות פטורות מהיתר
> תיבת המייל להגשת דיווח ביצוע עבודה פטורה מהיתר: ptor@eilot.org,il

טפסים:
> טופס דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר

 

Share

סגור לתגובות.