מצורף סדר יום לישיבת ועדה מקומית לתכנון ובניה
מס' 03/2017 שתתקיים ביום ראשון 23/04/2017 בשעה 10:30 בחדר הישיבות

 

ארכיון הועדה המקומית