החברה הכלכלית

מנהל החברה, גיא מרקמן, טל: 08-6355822, נייד: 050-536-0000, guy@eilot.org.il
מזכירת החברה, לינדה זמזליג, טל: 08-6355832, linda@eilot.org.il
פקס: 08-6355800

ניהול כספים:
חשב החברה, רו"ח ארז שהרבני, טל: 08-6355840, נייד: 050-6593300, erez@eilot.org.il
גזבר החברה, רו"ח יונתן בן אליהו, טל: 08-6355839, yonatan@eilot.org.il
מנהלת חשבונות ראשית וסגנית חשב, רונית בוהדנה, טל: 08-6355838, ronitb@eilot.org.il

החברה הכלכלית לפיתוח התיירות בחבל אילות הנה חברה בבעלות מלאה של המועצה האזורית ומשמשת כזרוע הביצועית שלה בפרויקטים בעלי אופי כלכלי. למרות שהחברה הכלכלית פועלת (על-פי חוק) למטרות רווח הרי שיעודה העיקרי הוא פיתוח האזור לרווחת תושבי המועצה ובהתאם למדיניות המועצה.

לחברה הכלכלית ארבעה תחומי פעילות עיקריים:

ניהול והפעלת פארק תמנע – פארק תמנע הינו יוזמה משותפת של קק"ל – JNF ארה"ב, החברה הממשלתית לתיירות והמועצה האזורית חבל אילות. ניהול הפארק מבוצע על-ידי החברה הכלכלית.
מנהלת פארק תמנע, חגית גל, טל: 08-6316756, hagit@parktimna.co.il

הפעלת אתר סילוק פסולת נימרה – אתר סילוק הפסולת בנימרה נמצא בבעלות המועצה האזורית.
החברה הכלכלית מפעילה את האתר.
מנהל אתר נימרה, הרצל חזון, נייד: 054-9799113

קידום התיירות בחבל אילות – החברה הכלכלית מרכזת את פעילויות השיווק התיירותי האזורי, ומסייעת לגופי התיירות המקומיים. המימון לפעילות זאת מגיע מתקציב המועצה ומדמי השתתפות הנגבים מגופי התיירות המשתתפים.

קידום יזמויות כלכליות באזור – החברה הכלכלית מקדמת יוזמות כלכליות באזור. חלק מהקידום נעשה על ישירות על-ידי החברה (כך לדוגמא – גידול קיקיון כמקור אנרגיה, שותפות ב"הון הטבע"). בנוסף החברה תומכת ומסייעת לכל יזם חדש באזור.

החברה הכלכלית מנוהלת על ידי דירקטוריון המונה 9 חברים: שלושה מקרב עובדי מועצה, שלושה מקרב חברי מליאה ושלושה דירקטורים חיצוניים. יו"ר הדירקטוריון הוא ראש המועצה.

הדירקטורים הנוכחיים הם:
הלל טוביאס – חבר מליאה (יהל)
חבר מליאה נוסף יבחר בקרוב
זהר מיכאלי – מנכ"ל המועצה
יוני פרג'ון – מהנדס המועצה
עידו קלאי – עובד מועצה
עדית גרפונקל – דירקטורית חיצונית (יטבתה)
עליזה מאיו – דירקטורית חיצונית (לוטן)

Share

סגור לתגובות.