מכרזים

מכרזי רשות

שם המכרז: מכרז לתכנון, הקמה, התקנה, הטמעה, הפעלה ואחזקה של מערך טכנולוגיות מחשוב בתחבורה הציבורית בחבל אילות, ולרבות לאספקה בלבד של חלקים ממערך המחשוב.

מספר המכרז:   2017/ 2

למידע הקשור במכרז לחץ כאן
מכרז מס' 2017/ 2 -הודעה מס' 1 – הארכת מועד להגשת שאלות הבהרה

Share

סגור לתגובות.