טפסים ומסמכים להורדה

גביה
טופס הוראת קבע לתשלומי מועצה
———————————————————————————————————————————-
ארנונה
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים לשנת הכספים 2015

הצהרת הורה יחיד בקשר לבקשת הנחה לארנונה עבור נכס מגורים
קריטריונים לקבלת הנחה בארנונה
———————————————————————————————————————————-
מים וביוב
טופס בקשה להפחתת כמות המים המחושבת לצורך חיוב באגרת ביוב בעקבות השקיית גינון
———————————————————————————————————————————-
קבלת אישור תושבות
לצורך קבלת האישור יש למלא את שני הטפסים, לצרף צילום ת.ז כולל כל הספח פתוח

ולצרף את אישור הישוב על מגורים בו.
הנחיות מעודכנות להנפקת כרטיס תושבות לצרכי הנחה במס הכנסה בחבל אילות
טופס 1312 בקשה לאישור תושבות לשם קבלת הנחת תושב
טופס 1312/א אישור תושבות
———————————————————————————————————————————-
מרפאה
טופס הזמנת טיסות

———————————————————————————————————————————–
תמיכות במוסדות ציבור
הודעת המועצה על תבחינים לתמיכות במוסדות ציבור
טופס הגשת בקשה לתמיכות במוסדות ציבור
נוהל תמיכות המועצה האזורית במוסדות ציבור

———————————————————————————————————————————-
חוק חופש המידע

טופס בקשה לקבלת מידע
———————————————————————————————————————————-
מחלקת הנדסה
טופס להגשת חישובים סטטיים
התחייבות לאנטנות סלולאריות
הנחיות של איכות הסביבה
הנחיות להגשת היתר בנייה
טופס בקשת פטור ממקלט

דוח״ות עריכת ביקורת באתר
הודעה על מינוי אחראי על הביקורת
טופס דווח על עריכת ביקורת באתר בניה שלב א'
טופס דווח על עריכת ביקורת באתר בניה שלב ב'
טופס דווח על עריכת ביקורת באתר בניה שלב ג
טופס דווח על עריכת ביקורת באתר בניה שלב ד'
פניה לפני תחילת בנייה
הצהרת מתכנן שלד הבניין בעניין כמויות פינוי עודפי עפר ופסולת בניין
הצהרת קבלן מבצע בעניין כמויות פינוי עודפי עפר ופסולת בניין
תצהיר של האחראי לביצוע השלד
———————————————————————————————————————————-
מסמכים לעיון הציבור
סל שרותים מעודכן לשנת 2012  (מתעדכן פעם בשנתיים)

צו הארנונה
נתונים מעודכנים לאישור מליאה

צו הארנונה של המועצה האזורית חבל אילות 2017
צו הארנונה של המועצה האזורית חבל אילות 2016 ללא השינויים
הודעת דחיה על שינוי מתכונת צו ארנונה 2016
בקשה לשינויים חריגים בארנונה בשנת הכספים 2016
צו הארנונה של המועצה האזורית חבל אילות 2016
צו הארנונה של המועצה האזורית חבל אילות 2015
צו הארנונה של המועצה האזורית חבל אילות 2014
צו הארנונה של המועצה האזורית חבל אילות 2013
צו הארנונה של המועצה האזורית חבל אילות 2012
צו הארנונה של המועצה האזורית חבל אילות 2011
צו הארנונה של המועצה האזורית חבל אילות 2010
צו הארנונה של המועצה האזורית חבל אילות 2009
———————————————————————————————————————————
דו״חות כספיים של המועצה

תמצית דוחות כספיים לשנת 2015 – מידע לתושב
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014 – מידע לתושב
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013  – מידע לתושב
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2012  – מידע לתושב
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2011 – מידע לתושב
תמצית הדוח"ות הכספיים לשנת 2010 – מידע לתושב
תמצית דוחות כספיים לשנת 2009
– מידע לתושב

———————————————————————————————————————————
דו״חות ביקורת
דו"ח ביקורת מפורט ומבוקר לשנת 2013
דו"ח ביקורת מפורט ומבוקר לשנת 2012
דו"ח ביקורת מפורט ומבוקר לשנת 2011

———————————————————————————————————————————
תמיכות
חוזר מנכ"ל מיוחד לנושא נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות

——————————————————————————————————————————–
מתנ״ס
הרשמה לחוגים און ליין
——————————————————————————————————————————–

Share

סגור לתגובות.