נצא השדה – חניכי המכינה בעבודה חקלאית

אחת לשבועיים מתמלאת הסעת התלמידים של שעת אפס מבאר אורה לבית הספר בקבוצה תמוהה של צעירים חובשי כובעים ומצוידים בבקבוקי מים, שנרדמים עוד לפני שהאוטובוס יוצא מהתחנה. אלה הם חניכי המכינה, שמגיעים ליטבתה כדי לעבוד בחקלאות השלחין


לרוב אין צורך בתדרוך מוקדם שלהם בפתיחת יום העבודה – החניכים כבר מתורגלים ברוב העבודות השגרתיות. עיקר הפעילות היא עקירת עשבים שוטים מהשדות (האויבים העיקריים: חלמית וזוגן), הבחנה בין גידולים חולים ובריאים ומיון שלהם (למשל, זיהוי של "מוזאיקת עלי הטבק" בשדות שום), והכנה של שטחים לשם החלפת הגידולים. לעתים החניכים זוכים לעשות עבודות שדורשות מיומנויות נוספות, למשל פרישת צינורות השקיה ושתילת צמחים צעירים. חלק מהמיומנויות הללו משמשות אותם גם במכינה, בטיפוח הצמחייה הקיימת וגם בפיתוח הנוי והחקלאות (המבקרים במכינה בוודאי הבחינו בחממה החדשה ובעצים הנוספים שנשתלו).

מכינה בשדות

את עבודת החניכים מרכז אורי משלי, ומפקחים עליה צעירי יטבתה שהשתחררו מהצבא ושבו לקיבוץ וגם עובדים ותיקים בענף הגד"ש. העובדים מספקים לחניכים תשובות לשאלות על צמחים, על חקלאות ועל הקיבוץ, וגם דואגים להפסקות אוכל נדיבות לרווחת החניכים.

מכינה בשדות יטבתה

דרך העבודה ביטבתה זוכים החניכים להתרשם מסגנון החיים הקיבוצי ולקבל טעימה מאופיים המיוחד של החיים בחבל אילות. הם גם מכירים מקרוב ובאופן מעשי תחום כל כך מרכזי בחבל – החקלאות, מה שמעמיק את החיבור לאזור ולתושביו. לרשות יטבתה מצויות 52 ידיים פנויות שמעוניינות בעבודה, ובשיתוף פעולה מחזקים המכינה והקיבוץ את ערכי העבודה העברית והיצרנות – באופן מעשי ורעיוני.