חבל אילות

קהילה של קהילות

גלול למטה

חדשות החבל

לכל החדשות

פינת הסרטון

לכל הסרטונים

משפחת בית חינוך "נוף אדום" שולחת אהבה לכל תושבי האזור. כל עוד אנחנו נדרשים להיות רחוקים, נעלה סרטון שבועי לשמירה על קשר.
בבידוד אבל לא בודדים.