תחומי עיסוק האגודה

  • ייצוג האזור בכל הקשור למים לחקלאות, לצריכה ביתית ולתעשיה
  • יזום ופיתוח של מערכות הספקת המים לאזור
  • הקמה וניהול של מפעל קולחי אילת
  • סיוע בנושאים מנהליים הקשורים להקצבות מים, איכות מים, בדיקות מים, שימוש במי קולחין לחקלאות, מז"חים ותשלומים עבור מים
  • פעילות כמחלקת המים של המועצה האזורית חבל אילות
  • ניהול מערכת המים בבאר אורה ובמרכז האזורי

 

קישור שימושי

אתר רשות המים  http://www.water.gov.il

דו"ח איכות המים אוק׳-דצמ׳ 2013

 

ליצירת קשר :

טבלת אנשי קשר - אגודת המים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אבי רמות מנהל אגודת המים 08-6355810 054-9799212 water@ardom.co.il
נחשון יחזקאל אחראי קולחי אילת 08-6355811 054-9799213 nac@ardom.co.il