תחום אחריות המחלקה

  • תכנון ופיתוח במסגרת תכנית האב למועצה.
  • תכנון ופיתוח בישובים.
  • ייזום תכניות מפורטות.
  • תכנון עורקי תחבורה.
  • ניהול הועדה המקומית לתכנון ובניה.
  • השתתפות בועדה המחוזית והארצית לתכנון ובניה.
  • טיפול בהגשת היתרי בניה.
  • פיקוח על הבניה.

 

קישורים חשובים

אתר מינהל מקרקעי ישראל.
http://www.mmi.gov.il/static/start.asp

אתר תבע"ות באתר מינהל מרקעי ישראל
http://www.mmi.gov.il/IturTabot/taba1.asp

 

יצירת קשר:

טבלת אנשי קשר - הנדסה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אדר' יונתן פרג'ון מהנדס המועצה 08-6355819 yoni@eilot.org.il
אגי נקש מזכירת האגף 08-6355801 agi@eilot.org.il
מיכל יחזקאל מזכירה 08-6355820 michalb@eilot.org.il
אדר' אינגריד הוג אדריכלית הרשות 08-6355719 ingrid@eilot.org.il
אורי טרבולוס רכז מערכות מידע גאוגרפיות 08-6355706 Ori-t@eilot.org.il