ועדת חובה שאמורה להתוות מדיניות בנושאי איכות הסביבה, ליזום ולתכנן פעילויות להבטחת פיתוח ושימוש ״בר-קיימא״ של סביבה. תפיסת פעילות זו מתייחסת לכל תחומי העשייה ברשות המקומית: בניה, גינון, תעשיה, תחבורה, מים, ביוב, פסולת, חינוך, תעסוקה, פיתוח קהילתי ומנהל.

החקיקה החדשה מטילה על הוועדה לאיכות הסביבה ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה, להבטיח פיתוח ושימוש בר-קיימא של הסביבה, להגיש לאישור המועצה את תוכניותיה ולעבוק אחר ביצוען. לוועדה לאיכות הסביבה יש תפקיד חשוב במעקב אחר החדרת חוקים ותקנות, בנושאי איכות הסביבה, לעבודת המחלקות השונות ברשות המקומית. הוועדה חייבת להיות מעורבת בשלבי התכנון של הפרויקטים השונית במועצה.

 

 

הרכב הועדה (ע"פ חוק):

  • חברי מליאת מועצה (1 מהם ממונה כיו"ר).
  • עובד בכיר האחראי לתחום איכות הסביבה ברשות.
  • 2 נציגי ציבור, תושבי המקום (1 נציג ארגון סביבתי אזורי).

בנוסף יוזמנו נציגים מכל אחד מיישובי המועצה, נציג ארגון סביבה ארצי ונציג משרד הגנת הסביבה.

 

 

פרוטוקלי הועדה: