אחראית להנפקת כרטיסי תושב לכל האוכלוסיה שמתגוררת במרחב המועצה האזורית. כרטיס התושב מקנה יתרונות ברכישת כרטיסי טיסה פנים ארציים והנחות שונות בעסקים ובמסעדות באילת.

חידוש כרטיס תושב חבל אילות לשנת 2017:

בימים אלה אנו נמצאים בשלב ההתארגנות לחידוש כרטיסי התושב. החידוש הוא לתקופה של שנתיים, פרט לבני גרעין, זמניים, מתנדבים, בית ראשון במולדת וכל מי שנמצא באזור לתקופה קצרה. עבורם כרטיס התושב יונפק לשנה אחת בלבד.
 

להלן מספר הנחיות ואפשרויות:

חידוש כרטיס לתושב שפרטיו נמצאים במערכת הממוחשבת:

ניתן לשלוח במייל תעודת זהות + ספח, או להגיע למועצה בתאום מראש, ולהביאאת המסמכים הנ״לֹ עימכם.
ניתן לשלוח רשימה מרוכזת באמצעות המזכירויות, בצרוף צילום תעודות הזהות + ספח.
 

הנפקה חדשה כרטיס תושב (בפעם הראשונה):

ניתן לשלוח תמונה סרוקה (jpg ) + צילום תעודת זהות + ספח, למייל:sigalp@eilot.org.il
כמו כן, ניתן לתאם הגעה לצילום.

טפסים ומסמכים להורדה

ליצירת קשר

לתיאומי הגעה לצילום, לפרטים ולבירורים ניתן להתקשר לסיגל

אחראית על תחום כרטיסי תושב: סיגל פרץ

טלפון: 08-6355724
פקס': 08-6355800
דואלsigalp@eilot.org.il