לנוכחיותכם מצורף לוח הזמנים של קו 20 למהלך שנה״ל תשע״ז החל מה-1.9.16
לרשימת התחנות בהן הוא עובר בשעות 06:30 ו-07:20 - לחץ כאן

 

טבלת השעות המעודכנת לקו 20

מאילת ליהל בימים א'-ה':

06:35- מאילת עד יטבתה - הסעות ביה"ס(מסלול הסעות תלמידים)
07:25- מאילת עד יטבתה - הסעות ביה"ס(מסלול הסעות תלמידים)
10:00- קו 20 מאילת עד נאות סמדר - חיבור של שאטל עד יהל
12:00- קו 20 מאילת - (מתחבר ל13:10 מביה"ס צפונה דרך יישובי ההר)
13:45- קו 20 מאילת - (מתחבר ל14:50 מביה"ס צפונה דרך יישובי ההר)
15:00- קו 20 מאילת עד יהל - דרך היישובים והמרפאה
17:15- קו 20 מאילת עד יהל - דרך היישובים והמרפאה
19:30- קו 20 מאילת עד יהל, שאטל לנווה חריף, נאות סמדר (לשחרות בימי א' ב' ג' ה')
            (כניסה ליישובים ושאטלים לפי הזמנה טלפונית עם אנבלה עד 19:00)
21:15- קו 20 מאילת עד יהל, שאטל לנווה חריף, נאות סמדר (לשחרות בימי ד')
           (כניסה ליישובים ושאטלים לפי הזמנה טלפונית עם אנבלה עד 19:00)    
 

מיהל לאילת בימים א'-ה':

06:40- קו 20 מיהל עד אילת - דרך היישובים
07:00- מיהל עד יטבתה - דרך היישובים, הסעות ביה"ס
08:00- מיהל עד ביה"ס - (מתחבר לקו של 08:30 מיטבתה לאילת)
08:30- קו של 20 מיטבתה עד אילת - דרך היישובים
10:00- שאטל מיהל עד קטורה - (חיבור לקו של 10:00 מנאות סמדר לאילת)
12:15- שאטל מיהל עד קטורה - (חיבור לקו של 12:15 מנאות סמדר מאילת)
14:10- קו 20 מיהל עד אילת - מתחבר להסעות 14:50 מביה"ס
16:30- קו 20 מיהל עד אילת - דרך היישובים

 

 

 

מאילת ליהל בימי שישי:

06:35- מאילת עד יטבתה - הסעות ביה"ס (מסלול הסעות תלמידים)
07:25- מאילת עד יטבתה - הסעות ביה"ס (מסלול הסעות תלמידים)
10:00- קו 20 מאילת עד נאות סמדר - חיבור שאטל עד יהל
12:00- קו 20 מאילת עד יהל - דרך הישובים, (חיבור שאטל לישובי ההר עד שחרות)

מיהל לאילת ימי שישי:

06:40- קו 20 מיהל עד אילת דרך הישובים
07:00- מיהל עד יטבתה - דרך הישובים, הסעות ביה"ס
08:00- מיהל עד ביה"ס - (מחבר לקו של 08:30 מיטבתה עד אילת)
08:30- קו 20 מיטבתה עד אילת - דרך הישובים
10:00- שאטל מיהל עד קטורה (חיבור לקו של 10:00 מנאות סמדר)
12:15- שאטל מיהל  עד קטורה (חיבור לקו של 12:15 מנאות סמדר)
13:40- קו של 20 מיהל עד אילת - דרך היישובים

 

 

 

מיטבתה להר בימים א'-ה':

13:10- מביה"ס דרך כל יישובי ההר - (קו של 12:00 מאילת)
14:50- מביה"ס דרך כל יישובי ההר - (קו של 13:45 מאילת)
15:50- מקטורה עד נאות סמדר - (קו 15:00 מאילת)
20:15- מיטבתה להר, נווה חריף, עד נאות סמדר (בימי א' ב' ג' ה' גם לשחרות, קו 19:30 מאילת)
22:00- מיטבתה להר, נווה חריף, עד נאות סמדר (בימי ד' גם לשחרות, קו 21:15 מאילת)
 

מההר ליטבתה בימים א'-ו':

06:35- משחרות,עובדה,נאות סמדר,נווה חריף עד ביה"ס
07:30- משחרות,נאות סמדר,נווה חריף עד ביה"ס
07:35- מעובדה עד ביה"ס
10:00- קו 20 מנאות סמדר עד אילת - דרך היישובים והמרפאה תושבי יהל הזמנת שאטל
12:15- קו 20 מנאות סמדר עד אילת - דרך היישובים תושבי יהל הזמנת שאטל
 

קווים שמתקיימים רק בא'-ה':

14:10- שאטל מנאות סמדר עד אילת - (חיבור לקו של 14:10 מיהל לאילת)
15:45- שאטל משחרות - (הזמנה טלפונית, חיבור לקו של 16:30 מיהל לאילת)
16:10- שאטל מנאות סמדר דרך הישובים - (הזמנה טלפונית, חיבור לקו של 16:30 מיהל לאילת)

 

 

 

הזמנות שאטלים:

  • הזמנות שאטל של 10:00, ו-12:15 מיהל עד השעה 08:00 הזמנה טלפונית באותו היום מול בתיה מיום א' עד יום ו' כולל.
  • הזמנות שאטל של 16:10 מנאות סמדר, ומנווה חריף עד השעה 12:00 הזמנה טלפונית באותו היום מול בתיה
  • הזמנות שאטל של 18:15 מיטבתה דרך ישובי ההר ניתן להתקשר עד השעה 15:00 לאנבלה
  • הזמנות לקו של 19:30 מאילת, מישוב לישוב ניתן להתקשר עד השעה 19:00 לאנבלה
  • הזמנות לקו של 21:15 מאילת, מישוב לישוב נית להתקשר עד השעה 19:00 לאנבלה

אגף התחבורה מתחייב לשעת יציאת הקו מתחנת המוצא בלבד. לא תפורסם הערכת הגעה בין ישוב לישוב.
 

אנבלה אגף התחבורה 053-2291013 
בתיה אדף התחבורה 053-2291011

לוח זמנים אוטובוס