מנהלת: בינה נעים, קב"טית המועצה

לרשות המועצה האזורית חבל אילות 4 אמבולנסים הממוקמים ביהל, קטורה, גרופית ויטבתה וכן גרור אר"ן הממוקם במתחם מועצה. צוותי הרפואה מונים כ- 42 אחיות ונהגים-חובשים בנוסף למנהלת נקודת הזנקה.

נקודת ההזנקה-מצילת חיים

 1. נותנת מענה רפואי ופינוי באמבולנס לישובי חבל אילות.
 2. מתארגנת במהירות לפינוי מתאונות דרכים.
 3. דואגת לפינוי אזרחים וחיילים עפ"י בקשת אזרחים/מד"א/צה"ל שאינם נפגעי תאונת דרכים (חולים) בשטח שיפוט המועצה.
 4. משתתפת בתרגילי צה"ל/משטרה/שדה תעופה/יח' החילוץ.
 5. מסייעת למד"א אילת במקרה של אר"ן.
 6. מסייעת למשטרת התנועה והבוחנים.
 7. מערך כיבוי אש והצלה מהווה חלק איטגרלי מנקודת ההזנקה בבסיס השילוח יש  כבאית, רכב חילוץ 3 כבאים + 25 מתנדבים.

 

תחומי האחריות של מנהלת הנקודה

 1. אחזקת האמבולנסים
 2. זיווד האמבולנסים והשלמת ציוד, רכישת ציוד מתקדם
 3. אחזקת וטיפול באמצעי הקשר ( פלאפון וקשר)
 4. ביטוח מתנדבים, השתלמויות והכשרות.
 5. קשר שוטף עם מד"א וגורמי רפואה בצה"ל, 669 , ויחי' 123
 6. אבטחת אירועים
 7. מעקב ובקרה להוצאות והכנסות באמבולנסים

 

נוהל הפעלה 

פינוי מהישובים עפ"י הוראת המרפאה או שר"פ, באחריות המרפאה והשר"פ להזעיק את הנהגים ולדווח למנהלת נקודת הזנקה על פינוי.
פינוי חוץ-ישובי – מנהלת הנקודה מקבלת הודעה ומפעילה פלאפון צוותים עפ"י אופי האירוע, מיקום וכמות הנפגעים. כולל צוותי צה"ל באזור וחיל האויר.
במקרה של פינוי מתאונת דרכים או כל אירוע בשטח שיפוט המועצה, ניהול האירוע ע"י מנהלת הנקודה עפ"י הוראות הבכיר בשטח (נהג-חובש/אחות/רופא/צוות ח"א).
מנהלת הנקודה משמשת כחפ"ק ומסייעת לכל גורמי ההצלה.

 

ברשות מנהלת הנקודה

רכב, 2 פלאפונים, מירס, מכשיר קשר משטרתי אזרחי וצה"לי, ציוד רפואי, תיק רופא, אמצעי תאורה, GPS.

הערה: בהעדרה של מנהלת הנקודה מ"מ – שמעון בוגנים. (הודעה מועברת לכל הנוגעים בדבר).