אחריות המחלקה

המחלקה עוסקת בהסדרת רשיונות לעסקים הטעונים רישוי על פי חוק רישוי עסקים ובהתאם למטרותיו. כמו כן עוסקת המחלקה במתן אישורים להצבת שלטים,בהתאמה לחוק הדרכים וחוק העזר לשילוט.

 

חוק רישוי עסקים – מטרותיו

מהותו של חוק רישוי עסקים מתבטאת במטרותיו, והן הסיבה לחקיקתו. חוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968, הטיל חובת רישוי על עסקים כדי להבטיח ולהגן על המטרות הבאות:

  1. איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.
  2. מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצויות.
  3. בטיחות של הנמצאים במקום העסק או סביבתו.
  4. מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.
  5. בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים.
  6. הבטחת קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובניה ולשירותי הכבאות.

על כל אחת מהמטרות הללו אחראים משרדי הממשלה, או הגורמים, הרלוונטיים. על כן, לכל עסק הטעון רישוי ישנם הגורמים המאשרים הרלוונטיים, בהתאם לסעיפי המטרות הנ"ל:

סעיף א' – המשרד לאיכות הסביבה.
סעיף ב' – המשרד לביטחון פנים (משטרה).
סעיף ג' – משרד העבודה והרווחה.
סעיף ד' – משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
סעיף ה' – משרד הבריאות.
סעיף ו' – האחריות הוטלה על הרשות המקומית (וועדת הרישוי, הועדה לתכנון ובניה וכיבוי אש).

חוק רישוי עסקים מסמיך את שר הפנים לקבוע בצו רשימה של עסקים טעוני רישוי, בהתייעצות עם השרים הנוגעים בדבר. לפיכך פרסם משרד הפנים צו שבו מפורטים סוגי העסקים טעוני הרישוי, דהיינו, רק עסקים שלציבור יש עניין לרשות אותם – כדוגמת עסקי מזון, מפעלים, בתי מלאכה, מקומות עינוג ציבורי וכיוצא בזה.
עסקים אחרים, כדוגמת חנות בגדים ששיטחה פחות מ-500 מטר או מקצועות חופשיים (כגון משרדי עורכי דין, רואי חשבון וכד') אינם טעוני רישוי.

טפסים שימושיים

יצירת קשר:

טבלת אנשי קשר - רישוי עסקים ובטיחות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
יעקב מנשה רישוי עסקים וממונה בטיחות 08-6355847 054-9799135 yaakov@eilot.org.il