"חוות הנוער באר אורה"

מרכז פעילות ומנהיגות ברוח ערכי הגדנ"ע ומורשת הנוער בתקומת ישראל (חידוש החווה כמדרשה למנהיגות צעירה, מוזיאון אינטראקטיבי לשחזור פעולות הגדנ"ע ומרכז מפעלי חינוך)

עמותה מקרב יוצאי גדנ"ע, מוקירי זכרו של עקיבא עצמון ז"ל– הוגה ומקים חוות הגדנ"ע בנגב ובערבה, חברה יחד עם המועצה האזורית חבל אילות, הסוכנות היהודית וקק"ל, מערכת הביטחון והמכון למנהיגות חינוכית בנגב, לחדש את חוות באר אורה במקומה ההיסטורי סביב הבאר העתיקה "ביר הינדיס".
המטרה – להקים בה  מרכז חינוכי ומדרשה למצוינות, למנהיגות וליזמות של צעירים מישראל ומתפוצות העולם היהודי, במגמה לשרת את צרכי מדינת ישראל והעולם היהודי ואת קהילותיהם.
כמו כן, יוקם במקום, אתר הנצחה ומוזיאון אינטראקטיבי ברוח ערכי הגדנ"ע ומורשתו, תוך שיתוף פעולה עם  כל מי ששורשיו יונקים מאותה מורשת ומבקש לתרום לשימורה ולקידומה.
החווה תקדם ותשמר ערכי יהדות, רוח, תרבות, אמנות ועשייה חברתית, סביבתית ולאומית, אשר תרמו לתקומת ישראל כחברת מופת ותעשה ליישומם ולטיפוחם במציאות הישראלית העדכנית למען המשך התפתחותה ושגשוגה.
הדבר ייעשה על-ידי שחזור פעילות הנוער ערב כינון המדינה ומאז הקמתה ותפתח תכניות לקידום נוער ומנהיגות צעירה עם הפנים לעתיד.
החווה תפעל כמרכז לאומי לעידוד, לטיפוח ולפיתוח מנהיגות צעירה, שתפעל למען שגשוגה של ישראל וביטחונה, קידום החברה על כל חלקיה- לכידותה וחוסנה, התערות העולים בה, קירוב נוער התפוצות אליה, פיתוח הנגב והערבה, עידוד ההתיישבות בהם תוך שיתוף פעולה פורה עם עמי האזור, קידום איכות החיים והגנה על ערכי טבע ונכסים בני קיימא.

החווה תחל את פעילותה כמדרשה למנהיגות, בהקמת מכינה קדם צבאית שתהווה בין השאר תשתית לפעילות שדה לימודית להיכרות גיאולוגית, ארכיאולוגית, אנתרופולוגית, ביולוגית וחקלאית עם האזור, תהיה מעורבת בעשייה חברתית בישובי הערבה הדרומית ובפעילות סביבתית ואתגרית במדבר ולהישרדות בו בתנאים חריגים.

בכך, כמיטב מורשת הגדנ"ע, היא תענה על צרכי צה"ל בהכנה ובהכשרה של צעירים ערכיים בעלי כישורי מנהיגות ומוטיבציה גבוהה, להיות מפקדים מובחרים בו, ועל צרכי השירות הקהילתי בישראל, בהכשרת מנהיגות הולמת לשרות לאומי אזרחי.
בהמשך היא תהווה, גורם קבע למימוש מטרת החווה בהנחלת מורשת הגדנ"ע על-ידי מוזיאון אינטראקטיבי ומרכז חינוכי ותרבותי, בו יתקיימו מפעלי מדע, תרבות, אמנות, מוסיקה, מחול, במה ופולקלור מקומיים ובינלאומיים לנוער ולצעירים מהארץ ומהעולם.
החווה תלווה על-ידי מועצה ציבורית של ותיקי הגדנ"ע ואנשי מקצוע וציבור בעלי זיקה לעניין.