מרחב הפעילות- לאורך בקעת ים המלח והערבה, האזור הינו חלק מ"הבקע הגדול"- הבקע הסורי – אפריקני. האזור כולל ארבע מועצות אזוריות מצפון ים המלח ועד ערבה דרומית: "מגילות ים המלח", "תמר" שבדרום ים המלח, "ערבה תיכונה" שבערבה ו"אילות" בערבה דרומית. באזור מצויות קהילות המאוגדות בצורות התיישבות שונות בעיקר קיבוצים, מושבים וישובים קהילתיים.

האזור מאופיין בשילוב נדיר של תנאים ייחודיים וקיצוניים מהיבטים גיאוגרפים, פיזיים, מהיבטים גיאולוגים אקלימיים, מהיבטים של חי, צומח, מינרלים מורשת, תרבות ועוד. ההתיישבות, לצד המחקר והפיתוח המתקיימים באזור מזה שנים רבות רתמו את היתרונות היחסיים והבלעדיים של האזור תוך לימוד ושמירה על משאבי הטבע הייחודיים והביאו לפיתוחם ושגשוגם של מוקדים כלכליים רבים:

חקלאות- צמחה באזור חקלאות מתקדמת, אינטנסיבית ומתוחכמת, המייצאת תוצרת לכל העולם. דגש מיוחד ניתן לפיתוח ומחקר בעיקר בתחום החקלאות האורגנית. תיירות – מצימרים, אורחנים ועד בתי הארחה המאופיינים באלמנטים של תיירות אקולוגית המבוססת על ערכי טבע ומורשת הייחודיים לאזור. לצידם צמחה במרחב ים המלח תעשיית מרפא ויופי אשר העמידה את האזור כמרכז בריאות בינלאומי והוא למעשה מוכר כספא הטבעי הגדול בעולם.

תעשייה- תעשיית מינרלים למרפא ובריאות, תעשיית כימיקלים, תעשיית נחושת ותעשייה המבוססת על התוצרת החקלאית של האזור.בעקבות הסכם השלום בין ישראל לירדן התפתחו במרחב ים המלח והערבה קשרים עם שכננו ממזרח, המבוססים על פעילות חקלאית משותפת, נושאי מים, קידום פרויקטים משותפים לטיפול בפסולת חקלאית והדברה טבעית ולאחרונה אף נחנך מעבר גבול נוסף מדרום לים המלח. בערבה הדרומית אף הוקם מכון בינלאומי בו לומדים סטודנטים ישראלים, ירדנים ואחרים לימודי סביבה במרחב שבו למים, לאוויר, לבעלי החיים ולצמחים אין גבולות. במצדה מתוכנן לקום מכון רב תחומי לחקר ולימוד ים המלח. עם הפיתוח, הפך האזור לאבן שואבת לקליטת הדור הממשיך, ורבים מבניו בודקים אפשרות לחזור ולהתיישב במקום. הוקמה שכונת חוקרים במטרה לבסס באזור קהילה מדעית ומרכז המדע פועל לקליטת חוקרים צעירים מהארץ ומחו"ל לשורותיו, תוך מתן סיוע למגורים באזור. מבנה המרכז- המרכז פועל כעמותה רשומה ללא מטרות רווח בסיוע משרד המדע ובחסות אקדמית של אוניברסיטת בן גוריון.

 

פעילות המרכז מתבצעת בשלושה מוקדים

שלוחת ערבה דרומית: יושבת במכון ערבה ללימודי סביבה שבקטורה, תמיכה ושיתוף – מועצה אזורית אילות. מנהל מדעי –דר' חנן גינת.
שלוחת ערבה תיכונה: יושבת בבי"ס שדה חצבה. תמיכה ושיתוף – מועצה אזורית ערבה תיכונה. מנהל מדעי – דר' ריבקי אופיר.
שלוחת ים המלח: יושבת בבניין מועצה אזורית תמר וקיבוץ עין גדי (מקום הקבע מתוכנן בקומפלקס של מכון מחקר ים המלח שייבנה במצדה)
תמיכה ושיתוף: מועצה אזורית תמר ומועצה אזורית מגילות ים המלח. מנהל מדעי – פרופ' שמעון מוזס.

 

יעדי המרכז

 1. לעודד ולבצע מחקרים יישומיים המבוססים על משאבי האזור ועל  היתרון היחסי שיש בים המלח והערבה, התורמים לפיתוח הכלכלי, לצמיחה הדמוגרפית ולקידום רווחת התושבים תוך שמירה על ערכי פיתוח בר קיימא.
 2. לקדם ולסייע למיזמים עסקיים מתחום המדע משלב הרעיון, דרך בדיקת ההתכנות המדעית ועד ליישומם
 3. לקדם פיתוח אזורי תוך יצירת שתופי פעולה מדעיים חוצי גבולות עם שכנינו הירדנים ועם שותפים בינלאומיים אחרים.
 4. לעודד וליזום אוריינות מדעית בקרב קהילת תושבי ים המלח והערבה, הבוגרת ובקרב התלמידים.
 5. למפות ולפתח מאגרי ידע הקשורים לנושאי ים המלח והערבה, ולהפיץ את הידע בקרב קהילות שונות בארץ ובחו"ל– סטודנטים, חוקרים, תלמידים, קהל רחב ועוד, ע"י כנסים, מפגשים קורסים פרסומים ופיתוח עזרי הסברה במדיות השונות.
 6. להרחיב ולסייע בצמיחת הקהילה המדעית במרחב.

 

תחומי המחקר

 1. רפואת אקלים, סביבה ומינרלים, קלימטותרפיה.
 2. תיירות אקולוגית, מורשת וארכיאולוגיה.
 3. ביוטכנולוגיה, חקלאות וחקלאות בת- קיימא בסביבת מדבר ותנאי קיצון.
 4. מחקרי אקלים (בעבר ובהווה), תשתיות, גיאולוגיה ומים – מי תהום, מי שטפונות, מים מליחים.
 5. איכות סביבה, משאבי טבע ואקולוגיה– איכות אוויר, מיחזור פסולת, אנרגיה מתחדשת, מערכות אקולוגיות.
 6. בוטניקה, זואולוגיה – חקר מגוון המינים בעולם הצומח והחי לאורך הבקע ובימת המלח.
 7. חינוך סביבתי.
 8. ניהול בר קיימא של תשתיות חוצה גבולות באזור ים מלח, הערבה ומשני צידי הירדן לאור החלופות המוצעות לבלימת ירידת מפלס ים המלח ושיקום הירדן. קידום שתופי פעולה אזוריים.
 9. לימוד ההשלכות של "מובל השלום" על האיזור בהיבטים של התיישבות, מים וסביבה, כמו גם ההשלכות של חלופות אחרות.

 

פעילויות נוספות

 1. איגום משאבי הידע והפצתם לקהלי יעד שונים- ימי עיון, כנסים, קורסים, אתר אינטרנט "כנס מלח הארץ השנתי", "כנס משאבי מים", קורס לפיתוח מודעות בת קיימא ועוד. הוצאות לאור: חוברת מאמרי ים המלח.
 2. מעורבות בתוכניות חינוך סביבתי בבתי הספר – הקמת רשת ניטור למדידת משקעים, טמפרטורה ועוד. טיפוח אוריינות מדעית בכלל ובתחום אנרגיה מתחדשת בפרט בבתי הספר העל יסודיים, ליווי תלמידים בעבודות חקר, פיתוח תוכנית לימודית בנושאי סביבה בבתי ספר יסודיים בדגש על ים המלח.
 3. מעורבות וליווי פרויקטים ברשויות: תכנון אסטרטגי בר קיימא,בניית בסיס נתונים בנושאי מים ושטפונות עבור רשות ניקוז, תמיכה בשווק תיירות מרפא, סיוע למועצות בהקמת מרכזי ידע ייחודיים לאזור ועוד.
 4. מעורבות בפרויקט צמיחה דמוגרפית ברשויות ע"י הרחבת הקהילה המדעית, קליטת סטודנטים למחקרים לתארים מתקדמים, סיוע במלגות, תמיכה בפעילות המחקרית של חוקרים המתגוררים באזור ועוד.
 5. ריכוז קורסים מתקדמים באזור ע"י חוקרי המרכז: קורס בתחום הגיאולוגיה במכון ערבה ללימודי סביבה – דר' חנן גינת קורס ללימודי קלימטותרפיה בים המלח לסטודנטים לרפואה – דר' מרקו הררי

 

ליצירת קשר

מנהל מדעי כללי: ד"ר חנן גינת

דוא"ל: hananginat@adssc.org

מנהלת: יעל מאור

 דוא"ל: yael@adssc.org

יו"ר הוועד המנהל: פרופ' שאול קרקובר

דוא"ל: shaul@bgu.ac.il

כתובת: נוה זוהר ד.נ. ים המלח

טלפון: 08-6688807
פקס: 08-6688907
אתר המרכז: http://www.deadseaarava-rd.co.il