לקליטה או עזיבה מבית הספר/גנים יש לפנות לאנשי קשר הבאים:

 

בית ספר נוף אדום –

זהב מורחי , טל' 08-6355110, ZehaviM@mse.org.il

 

בית ספר מעלה שחרות-

עופרה עמיעז-גולדשטיין, טל' 08-6355930, ofraag@m-shaharut.org.il

 

גנים – בנושא עזיבה וקבלת טופס גריעה-

הילה גונן , טל' 08-6355850, מייל hila@eilot.org.il

 


*גנים - בנושא קליטה יש לפנות לישוב או לרכז החינוך לגיל הרך באותו ישוב.