עפ"י תקנה 2ב לתקנות הבטיחות בעבודה להלן הנחיות בדבר הקריטריונים הנדרשים ממבצע (קבלן) ל"עבודות בנייה באסבסט"*

 • רשום בפנקס הקבלנים.
 • בעל רקע מקצועי טכני מתאים.
 • עבר הכשרה מתאימה לעבודות בנייה באסבסט באמצעות קורס המוכר ע"י הועדה הטכנית לאבק מזיק, ברמת קבלן (contractor) ומעלה.
 • הוכיח צבירת ניסיון מספיק בעבודות מאותו סוג ומאותו סדר גודל.
 • בעבודת בניה באסבסט פריך – יש להציג תיעוד של 6 חודשי נסיון לפחות.
 • ברשותו תעודת הסמכה ברת תוקף (קורס / רענון).
 • ברשותו ציוד מתאים לעבודה ולביצוע המשימה.
 • ברשותו ציוד מתאים להגנה על העובד והציבור הרחב.
 • הוכיח בקיאות בחוק הישראלי ** ותקנותיו, הנוגעות לאבק מזיק כולל התחייבות להכשרת עובדיו בעבודה באסבסט, באמצעות הדרכה מתאימה.
 • הוכיח ידע בנושא הסיכון הבריאותי הנובע מחשיפה לאסבסט ואבק מזיק ומכיר בחובה ליידע את עובדיו בסיכון זה.
 • הוכיח ידע בשיטות הבדיקה הסביבתית-תעסוקתית והסביבתית של אסבסט.
 • הוכיח ידע בכל הקשור לעבודה הספציפית הנדרשת.
 • הוכיח ידע לגבי סילוק פסולת אסבסט והאתרים המיועדים לסילוקה.

* "עבודת בניה באסבסט" – לרבות עבודת אחזקה, תיקון, פירוק, הסרה, הריסה, בידוד, ציפוי, הדבקה, הרכבה, שינוע וסילוק פסולת של מבנים, צנרת, דרכים ושבילים המכילים אסבסט בהרכבם.

** תקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאת הציבור והעובדים באבק מזיק), תשמ"ד – 1984 ותיקוניהן.

7 דצמבר, 2000, י' כסלו, תשס"א

יצירת קשר

מדינת ישראל, משרד העבודה המשרד לאיכות הסביבה
הועדה הטכנית לאבק מזיק, המשרד לאיכות הסביבה
רחוב:
כנפי נשרים 5 ירושלים
טלפון: 02-6553971
פקס: 02-6553763 
דוא"ל: tamarm@sviva.gov.il