תוכנית פיתוח סיור תיירותי בתחום אנרגיה מתחדשת במרחב אילת-אילות