הרקע לתכנית

מנהלת אנרגיה מתחדשת חבל אילות הוקמה במאי 2006 כחלק מהתוכנית האסטרטגית האזורית לקדם את תחום האנרגיות המתחדשות כמנוף לפתוח אזורי בר קיימא באילת וחבל אילות. אזור זה מעוניין להתפתח ולהרחיב את כמות האוכלוסייה תוך מתן דגש על הבאת אוכלוסייה איכותית ומיומנת.
כיום עיקר הפרנסה באזור הנה חקלאות (חבל אילות) ותיירות (אילת), תחום האנרגיה המתחדשת הנו בעל פוטנציאל אדיר לפתח את האזור מבחינה טכנולוגית, מדעית ועסקית.

לצד הפיתוח האזורי נועד הפרויקט לקדם גם את המאבק בהתחממות כדור הארץ ומפגעים סביבתיים אחרים, לתמוך בקידום טכנולוגיה ישראלית ולשמש כמודל לפיתרון כולל אפשרי למשבר האנרגיה העולמי.

כחלק מחזון המנהיגות האזורית, גובשה ראיה לפיה מערכת החינוך תקדם את תחום הלמידה של אנרגיה מתחדשת ותוביל מהלכים ליצירת ידע, תובנות ושינוי התנהגויות, העומדות באמות מידה של קיימות וחסכוניות וצריכת אנרגיה מתחדשת. מטרות התוכנית

 • תלמידי מערכת החינוך באילת ובאילות יטמיעו מושגים ותפיסות בתחום פתוח בר קיימא, אנרגיה מתחדשת  וחיסכון באנרגיה, יגבשו עמדות והתנהגויות של מעורבות ויזמות, ייטלו אחריות אישית שתוצאותיה – שינוי אורחות חיים כחלק מהיותם שגרירי התחום בארץ.
 • מערכת החינוך תוביל הדרגתית להטמעת תודעה, ידע ואורחות חיים משמרים בעיקר בתחום אנרגיה מתחדשת שיוטמעו בקהילה האזורית כולה.
 • מערכת החינוך באילת ואילות תהווה מקור מוביל לתוכניות לימודים, התנסויות לימודיות, מחקרים, פרויקטים, ותחרויות הנוגעות לתחום האנרגיה המתחדשת ושימור אנרגיה – כחלק ממיתוג האזור בתחום אנרגיה מתחדשת.
 • כשגרירי תחום האנרגיה המתחדשת יפעלו הן תלמידים והן הקהילה להטמעת תודעה וצריכה של אנרגיה מתחדשת בקרב התיירים והנופשים המבקרים באזור, כך לאורך זמן יהיה לתוכנית  אפקט ארצי, בבחינת: אילת-אילות מובילים את השינוי!

 

תהליך הפיתוח

במהלך קיץ 2009 גובשה ועדת היגוי מקצועית לצורך הכנת התוכנית הלימודית. חברי הועדה הם מורים ורכזים מתחום המדעים במערכת החינוך באילת ובאילות. הועדה, המלווה ע"י יועצים מדעיים.
גיבשה תוכנית לימודית המיועדת לתלמידים בגילאים שונים.

התוכנית של המנהלת היא להריץ פיילוט של התוכנית, במספר בתי"ס בחבל אילות ובאילת, במהלך שנה"ל תש"ע. הפיילוט יכלול השתלמות למורי הפיילוט וכן, הערכה מעצבת ע"י מעריך חיצוני ופנימי, כפי שיפורט בהמשך.

במהלך תשע"א עד תשע"ב/ג נהיה מעוניינים לחשוף, באופן הדרגתי, את כל מערכת החינוך לתחום האנרגיה המתחדשת.

 

עקרונות שהנחו את תהליך הפיתוח

לאור העובדה שתחום האנרגיה המתחדשת בתוכניות הלימודים הוא חדש ואינו נסמך על שעות לימוד ייחודיות, נכתבה התוכנית לפיילוט כתוכנית המשולבת בתוך תוכנית הלימודים הקיימת במדעים וטכנולוגיה. לפיכך :

 1. הלמידה תהיה צמודה ליחידות לימוד קיימות במדעים וטכנולוגיה, אם כהרחבה נושאית לפרק קיים, או כהחלפת פרק קיים בפרק חדש ומורחב.
 2. כל תוכניות הלימוד תואמות את הסטנדרטים ואת מבחני TIMMS, כנדרש ע"י משרד החינוך.
 3. כל יחידת לימוד כוללת הרחבה של מספר שיעורים.
 4. לכל יחידה הוגדר תוצר סופי מצופה = משימה המסכמת את תהליך הלמידה ודורשת יישום/הבנה/פעולה/שינוי התנהגות או אחריות אישית (מה אני משנה בחיי לאחר הבנת הנושא, מה אני משנה במשפחתי, בכיתתי…:). באמצעות המשימות המסכמות ניתן  יהיה להעריך מה ועד כמה התלמידים הטמיעו ולמדו.
 5. כל יחידת לימוד תכיל: הגדרת המפה המושגית בתחום אנרגיה ואנרגיה מתחדשת/שימור אנרגיה. הצבת בעיות וצרכים משתנים בחיי היומיום, ליבת הלמידה – ניסויים מדעיים וסיורים לימודיים.
 6. במטרה לעורר שינוי התנהגות והטמעת תודעה בנושא אנרגיה מתחדשת, יוצגו בפני התלמידים דילמות שונות אשר יעצבו את התייחסות התלמידים ועמדותיהם; בכל שכבת גיל, בהתאם ליכולת הרגשית והקוגניטיבית, יתמודדו התלמידים עם קשת של דילמות מתחומי הכלכלה, החברה,הקיימות, אקטואליה ואף דילמות מדיניות המתעוררות לאור בעיות אנרגיה בכלל ואנרגיה מתחדשת בפרט.
 7. יחידות הלימוד כוללות שימוש מגוון בכלים ושיטות למידה: מצגות, דיונים, מטלות בקבוצות בכיתה ובבית, שימוש נרחב בכלים שמעמיד לרשותנו האינטרנט כולל התנסות בלמידה עצמאית שימוש במאגרי מידע, סיורים לימודיים, ניסויים בשטח ומדידות,עבודות חקר.
 8. לאור העובדה שהתוכנית מיועדת לפיילוט ממנו יופקו לקחים, צוות ההוראה בפיילוט יהווה גם צוות חשיבה שותף לדילמות פיתוח. מכלול ההתנסויות הלימודיות יבחנו אחת לאחת כחלק מתהליך למידה לקראת בניית תוכנית כוללת, וכן נעודד את מורי הפיילוט ליזום התנסויות נוספות.
 9. בשלב זה מתוכנן כנס סופי של תלמידי ומורי הפיילוט באזור מאי בו יציגו נציגי קבוצות תלמידים שהשתתפו בפיילוט תוצרים: עבודות/יצירות, מוצרים/ניסויים – כחלק משיתוף בתהליך וכחלק מלמידת עמיתים.
  אירוע ספציפי זה יותווה בפרוט כחלק מהשתלמות צוות הפיילוט.
 10. בשל הלחץ בתיכון בעקבות המרוץ לבגרויות, ולאור העובדה שבתיכון מורכבות רבה בהעברת הנושא בשל השונות בין התלמידים בלימודים לפי מגמות, בשלב זה לא נטפל בתיכון אלא ברמה של הצעה לתלמידים הלומדים במגמות מדעים וטכנולוגיה, המעוניינים לעשות יחידה חמישית /עבודת גמר באנרגיה מתחדשת.

בבי"ס מעלה שחרות ילמד חבר הצוות ד"ר חנן גינת יחידה חמישית במסגרת לימודי גיאולוגיה את הנושא מערכת כדור הארץ ואנרגיה מתחדשת. התלמידים יבצעו עבודת גמר בנושא.

במהלך תש"ע נגבש רעיון כיצד להטמיע את הנושא בתיכון.

 

השתלמות מורים

מורי הפיילוט יעברו תוכנית השתלמות ייעודית. משך ההשתלמות – 30 שעות והיא תתבצע במסגרת "פסגה". ההשתלמות תתמקד בשלושה נושאים עיקריים:

 1. העמקת הידע המדעי של המשתתפים בתחום אנרגיה מתחדשת.
 2. היכרות עם הפיתוחים בתחומי אנרגיה מתחדשת באזור אילת ואילות (כולל סיור במתקנים השונים).
 3. היכרות עם תוכניות וחומרי הלימוד שפותחו.

שני הנושאים הראשונים של ההשתלמות יועברו ע"י היועצים המדעיים של צוות הפיתוח. הצגת חומרי הלימוד תתבצע ע"י המפתחים.

 

הערכה

הפיילוט ילווה בתהליך הערכה מעצבת, כך שלקראת סוף השנה ניתן יהיה לבצע למידה והפקת לקחים, על בסיס נתוני ההערכה. ממצאי ההערכה יאפשרו את שיפור התוכנית והרחבה שלה בתשע"א.
ההערכה תבדוק הן את תפוקות התכנית (הישגים לימודיים, שינוי עמדות, שביעות רצון של מורים ותלמידים וכו') והן את התשומות (מערכים וחומרי הלימוד).