להלן מצגת שהוצגה בפני מליאת המועצה ב-15 בנובמבר 2020 בנושא קידום זמינות תכנונית לתיירות באמצעות הוועדה לתשתיות לאומיות:

תכנית פיתוח התיירות בחבל אילות.pdf