בתכנית שדה תעופה תמנע שקבלה תוקף בשנת 2009, נכלל גם תדריך לתכנון אקוסטי לשימושי קרקע במתחמי רעש מטוסים.
כפי שניתן להבחין בתכנית המצורפת ישנן הגבלות בניה והן מסומנות בקווים (יד חופשית) מסביב למסלול השדה בצבעים כחול וירוק.
הצבע הכחול מסמן הגבלה גבוהה יותר המצריכה דרישות לתכנון מבנים בתחום רעש של 65 LDN
והצבע הירוק מסמן הגבלה המצריכה דרישות לתכנון מבנים בתחום רעש של 60 LDN
ככל שמתרחקים מתחום הסימון הירוק הולכת ופוחתת עוצמת רעש המטוסים לרמה שאינה מצריכה כל התייחסות לרעש מטוסים.

 

הנספחים מתוך אתר מנהל מקרקעי ישראל: