לשולחני כראש מועצה מגיעים דברים רבים שעשויים לעניין גם את תושבי חבל אילות ולדעתי ראוי שיגיעו לידיעתכם. כחלק ממאמציי לשמור על קשר רצוף עם

התושבים, בחרתי ב"ניוזלטר" חודשי, כאמצעי עדכון ותקשורת, בנושאים עיקריים של חבל אילות. אני מקווה כי תמצאו את הניוזלטר מעניין ותורם ומזמין את כולם להגיב

ולשאול על הנושאים העולים מדי חודש. לצורך כך, נפתחה תיבת מייל ייעודית לתגובות: news@eilot.org.il


ניוזלטר מספר 1 

ניוזלטר מספר 2 

ניוזלטר מספר 3

ניוזלטר מספר 4

ניוזלטר מספר 5