בעקבות הרפורמה בתכנון ובנייה ועל פי תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, החל מיום 1.8.14 ניתן יהיה לבצע עבודות בנייה מסוימות בפטור מהיתר. עבודות אלה נקבעו ע״י שר הפנים בתקנות פטור מהיתר.
באמצעות הכניסה לאתר שער המידע לרישוי ולבנייה: http://bonim.pnim.gov.il ושליחת העדכון על עבודת הבנייה לתיבת המייל: ptor@eilot.org,il תוכלו להגיש דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר, וכן ללמוד על ההנחיות המרחביות הספציפיות (ככל שקיימות), לכל ועדה מקומית.

מי שמתכוון לבצע עבודות פטורות מהיתר נדרש לברר קודם בוועדה מה הן ההוראות החלות על עבודה זו. ניתן להיעזר גם באתר האינטרנט של מנהל התכנון:

         

שער מידע

 

  • העבודות יבוצעו ע"י בעל הזכויות בקרקע (בעל השטח, חוכר, משכיר וכדומה), או מי שמונה לשם כך על ידי בעל הזכויות. עבודה פטורה מהיתר מחויבת בהסכמת בעלי עניין אחרים בשטח בו מתבצעת העבודה (אם יש כאלה), לפי כל דין.
  • יש לוודא שהעבודות לא מסכנות את מי שמשתמש במבנה/מתקן שנבנה בפטור, ואת מי שנמצא בסביבה. ביצוע עבודה פטורה מהיתר אינו פוטר את מבצע העבודה מאחריות מלאה בפני החוק לגבי מעשיו.