לוח הפעילות האזורי משמש את כל אנשי החבל לעדכון של אירועים שונים המתרחשים בו. לכל תושב יש אפשרות להיכנס ללוח ולראות מה קורה בחבל בכל יום, שבוע וחודש. הגופים השונים המעוניינים לקיים אירועים מתבקשים לבדוק בלוח האם התאריך פנוי וולעדכן באמצעות הטופס הבא:
https://forms.gle/vZ6zkZgce6LJWbZG9