תחומי עיסוק הוועדה:

  • ייצוג חקלאי האזור בכל הקשור לתחומי הפעילות השונים
  • פעילות של שלוש ועדות ענפיות : גד"ש, תמרים ורפת
  • סיוע בנושאים הבאים : מנהלת ההשקעות בחקלאות, הדרכה, הגנת הצומח, עבודה על פי המבי"ע, הכשרות קרקע לחקלאות, נזקי טבע, השתלמויות, הסדרת רישומי הקרקע החקלאית, טיפול בפרוגרמות חקלאיות, תקופת החיץ, טיפול בנזקי חיות בר, סיוע בנושאי עובדים זרים ,בטיחות ועוד.

 

קישורים חקלאיים:

משרד החקלאות  http://www.moag.gov.il
רשות המים  http://www.water.gov.il
מועצת החלב  http://www.milk.org.il/
משרד הבריאות  http://www.health.gov.il
התאחדות חקלאי ישראל http://www.iff.co.il

 

ליצירת קשר

רכז הועדה החקלאית: אבי רמות

טלפון: 08-6355810
נייד: 054-9799212
דוא"ל: water@ardom.co.il
פקס: 08-6355770

רכז התארגנות גד: דרול ג'ילט

נייד: 054-9799181    
דוא"ל: Ardom-gadash@ardom.co.il