מרכז ועדת המכרזים:

אתי בן אלי
רכזת מכרזים והתקשרויות
08-6355816

השתתפות בישיבות ועדת המכרזים - בשל מגבלות מגיפת הקורונה לא תתאפשר הגעת קהל למשרדי המועצה. השתתפות בפתיחת המעטפות תתאפשר באמצעות אפליקציית ZOOM ובתיאום מראש מול מרכז ועדת המכרזים.

יש להתעדכן מעת לעת במסמכים המפורסמים באתר.