מרכז ועדת המכרזים:

שחר בן יוסף
מנהל מחלקת הרכש וההתקשרויות
08-9981645
052-9272422

רכישת מסמכי מכרז- בשל מגבלות מגיפת הקורונה יתאפשר תשלום טלפוני בלבד במחלקת הגביה 08-6355735 או תשלום מקוון  באמצעות כרטיס אשראי בכתובת https://www.eilot.org.il/bidspay/ 
השתתפות בישיבות ועדת המכרזים- בשל מגבלות מגיפת הקורונה לא תתאפשר הגעת קהל למשרדי המועצה. השתתפות בפתיחת המעטפות תתאפשר באמצעות אפליקציית ZOOM ובתיאום מראש מול מרכז ועדת המכרזים.

יש להתעדכן מעת לעת במסמכים המפורסמים באתר.