שם המכרז חוברת המכרז קבצים נלווים תאריך פרסום המכרז תאריך סיום המכרז תוצאות המכרז עלות
מאגר מפעילי החוגים של המועצה האזורית חבל אילות חוברת המכרז 24/08/2020 23/08/2023
נוהל מאגר יועצים ומתכננים המועצה האזורית חבל אילות 01/05/2018 30/04/2021

ארכיון המכרזים