שם המכרז חוברת המכרז קבצים נלווים תאריך פרסום המכרז תאריך פתיחת תיבת המכרזים תוצאות המכרז
הקמת מאגר מפעילי חוגים לגיל הרך בגני המועצה חוברת המכרז קובץ נלווה 24/08/2020 23/08/2023
נוהל מאגר יועצים ומתכננים המועצה האזורית חבל אילות 01/05/2018 30/04/2021

ארכיון המכרזים