שם המכרז חוברת המכרז קבצים נלווים תאריך פרסום המכרז תאריך סיום המכרז תוצאות המכרז עלות
מכרז פומבי מס' 06/2022- לאספקת רישיון 365 Microsoft ו/או מוצרים נלווים מבית Microsoft עבור המועצה האזורית חבל אילות חוברת המכרז 26/04/2022 22/05/2022 500 ש"ח
מאגר מפעילי החוגים של המועצה האזורית חבל אילות חוברת המכרז 24/08/2020 23/08/2023

ארכיון המכרזים