שם המכרז חוברת המכרז קבצים נלווים תאריך פרסום המכרז תאריך סיום המכרז תוצאות המכרז עלות
להכשרת תא הטמנה במטמנת "נימרה" בחבל אילות 23/01/2023 27/02/2023

ארכיון המכרזים