שם המכרז חוברת המכרז קבצים נלווים תאריך פרסום המכרז תאריך סיום המכרז תוצאות המכרז עלות
פרסום בדבר התקשרות מול ספק יחיד 07/03/2022 24/03/2022
שירותי ניהול פרויקטים בתחומי פעילותה של החברה ולרבות בתחומי הבנייה, תשתיות, תכנון, סולארי, תיירות ועוד. 07/03/2022 21/03/2022
קול קורא מס' 01/2021 ליישובים המעוניינים בקבלת שירותי התקנת עמדות טעינה בחבל אילות חוברת המכרז 24/03/2021 01/06/2021
RFI 01.2020- הקמה והפעלה של טכנולוגיות ואמצעים לטיפול בפסולת לרבות לצורך ייצור גז חוברת המכרז קבצים נלווים 30/12/2020 01/04/2021

חזור למכרזים פעילים