שם המכרז חוברת המכרז קבצים נלווים תאריך פרסום המכרז תאריך סיום המכרז תוצאות המכרז עלות
קול קורא מס' 01/2021 ליישובים המעוניינים בקבלת שירותי התקנת עמדות טעינה בחבל אילות חוברת המכרז 24/03/2021 01/06/2021
RFI 01.2020- הקמה והפעלה של טכנולוגיות ואמצעים לטיפול בפסולת לרבות לצורך ייצור גז חוברת המכרז קבצים נלווים 30/12/2020 01/04/2021

חזור למכרזים פעילים