דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מאגר מפעילי החוגים של המועצה האזורית חבל אילות


למועצה האזורית חבל אילות קיים מאגר מפעילי חוגים בגני הילדים ובפעילויות נוספות של המועצה, אליהם תפנה מעת לעת בהתאם לצרכיה ובהתאם למפורט בנוהל המצורף

המאגר יאפשר למועצה להפעיל חוגים הדורשים ידע ומומחיות מיוחדים באמצעות התקשרויות בפטור ממכרז לפי תקנה 3(8) לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958 (להלן: "הצו"), ומיועד לשימוש מחלקת החינוך במועצה, בהתאם לרשימת החוגים המופיעה בנספח א'.

כל המעוניין להציע עצמו למאגר מתבקש להגיש את כלל הטפסים והמסמכים הנדרשים בהתאם לנוהל המאגר לכתובת מייל shahar@eilot.org.il.

לפרטים והבהרות ניתן לפנות לשחר בן יוסף, מנהל הרכש וההתקשרויות של המועצה בטל' 08-9981645 או בדוא"ל shahar@eilot.org.il.

לצפיה במאגר החוגים של המועצה

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז