דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז 26.2021- הרחבת גדר הביטחון בקיבוץ אילות


המועצה האזורית חבל אילות מזמינה בזאת מציעים העומדים בתנאי הסף ובדרישות שנקבעו במסמכי המכרז להציע הצעות לביצוע הרחבת גדר הבטחון  בקיבוץ אילות.

עיקרו של המכרז – הרחבת גדר הבטחון בקיבוץ אילות שבחבל אילות, ובכלל זה, בין היתר, עבודות  שטח הכוללות: פירוק ופינוי הגד הקיימת, עבודות עפר, עבודות גידור, ועבודות חשמל. המכרז הינו מכרז הנחה והצעת המחיר במכרז זה הינה פאושלית וכוללת את ביצוע כלל העבודות ללא קשר למדידות ולכמויות שיבוצעו בפועל.
לתשומת לב המציעים במכרז 26.2021 - המועצה עדכנה את מועד סיור הקבלנים ואת המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה כמפורט מטה

אופן קבלת המסמכים: הורדה מאתר האינטרנט/ דוא"ל.

לצפיה בכלל מסמכי המכרז לרבות  פרוטוקול סיור קבלנים ומסמך הבהרות  לחץ כאן

סיור קבלנים:

השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. מועד סיור הקבלנים:

יום א' 25.07.2021 בשעה 11:30

נק' המפגש: שער הכניסה לקיבוץ אילות.

 

מועד אחרון לשאלות ופרטים: יום ב'  26.07.2021 בשעה 12:00 להגשת שאלה לחץ כאן.

הגשת ההצעות למכרז: החל מיום א' 01.08.2021 (בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00) ועד ליום ב' 09.08.2021 בשעה 10:00 במשרד מנהל הרכש וההתקשרויות- בניין המועצה, קומה 2.

ערבות הצעה: 50,000  ש"ח בתוקף עד ל 07.10.2021.

מועד ומקום פתיחת המעטפות: יום ב' 09.08.2021 בשעה 11:30 במשרדי הנהלת המועצה.

לרכישה מקוונת של מסמכי המכרז לחץ כאן.

השתתפות בפתיחת המעטפות תתאפשר בZOOM בלבד ובתיאום מראש במייל shahar@eilot.org.il  לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות. לקבלת קישור לצפיה בפתיחת המעטפות לחץ כאן.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז