דלג לתוכן העמוד

תשובות לשאלות הבהרה

28/07/2021
המועצה פרסמה פרוטוקול סיור קבלנים
התקבלה תשובה
28/07/2021
המועצה פרסמה מסמך הבהרות למכרז
התקבלה תשובה
28/07/2021
האם נדרש אישור של רט"ג או רשות העתיקות?
התקבלה תשובה
28/07/2021
האם הירידה לנחל היא גם סלילת דרך?
התקבלה תשובה
28/07/2021
מאיפה לוקחים מים להידוק?עם מי מתקשרים?
התקבלה תשובה
28/07/2021
האם ניתן להשתמש בעפר מקומי במקומות שנדרש מילוי לירידות?
התקבלה תשובה
28/07/2021
מי אחראי לביצוע המדידה ובאיזה תוואי?
התקבלה תשובה
28/07/2021
האם סלילת ציר 9 מטר כוללת הידוק בשכבות?
התקבלה תשובה
28/07/2021
האם ניתן להגיש את ההצעה רק על חלקים מהמכרז?
התקבלה תשובה