דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז מס' 50/2022 - עבודות שיקום והרחבת גדור בישובים אליפז וסמר


המועצה האזורית חבל אילות מודיעה על עדכון מועדים במכרז:

מועד פתיחת המעטפות: 

יום ה'  03.11.2022 בשעה 13:00

המועצה האזורית חבל אילות מעוניינת לקבל הצעות לביצוע עבודות להרחבת גדר הבטחון בקיבוצים אליפז, וסמר לרבות סילוק הגדר הקיימת והכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז ועפ"י דרישות פקע"ר. 

אופן קבלת המסמכים: הורדה מאתר האינטרנט/ דוא"ל.

לצפיה בכלל מסמכי המכרז  לחץ כאן

סיור קבלנים:

השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. מועד סיור הקבלנים:

יום א' 02.10.2022 בשעה 10:00 נק' המפגש: שער כניסה לקיבוץ אליפז.

 

מועד אחרון לשאלות ופרטים: יום ה' 06.10.2022 בשעה 12:00 להגשת שאלה לחץ כאן.

הגשת ההצעות למכרז: החל מיום ג' 18.10.2022(בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00)

ועד ליום ג' 25.10.2022 בשעה 12:00 במשרד רכזת המכרזים וההתקשרויות- בניין המועצה.

ערבות הצעה: 50,000 ש"ח בתוקף עד ל 25.01.2023.

מועד ומקום פתיחת המעטפות: יום ה' 03.11.2022 בשעה 13:00 במשרדי הנהלת המועצה-עדכון

לרכישה מקוונת של מסמכי המכרז לחץ כאן.

השתתפות בפתיחת המעטפות תתאפשר בZOOM בלבד ובתיאום מראש במייל mepurch@eilot.org.il  לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות. לקבלת קישור לצפיה בפתיחת המעטפות לחץ כאן.

לצפייה בקובץ המצורף למכרזלידיעתך: באתר זה נעשה שימוש בעוגיות. מידע נוסף