דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז 51.2022 - עבודות שיקום והרחבת גדור בישוב אילות


המועצה האזורית חבל אילות מזמינה בזאת מציעים העומדים בתנאי הסף ובדרישות שנקבעו במסמכי המכרז להציע הצעות לביצוע עבודות להרחבת גדר הבטחון בקיבוץ אילות, לרבות סילוק הגדר הקיימת והכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז . 

אופן קבלת המסמכים: הורדה מאתר האינטרנט/ דוא"ל.

לצפיה בכלל מסמכי המכרז  לחץ כאן

סיור קבלנים:

השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. מועד סיור הקבלנים:

יום ד' 19.10.2022 בשעה 13:00

נק' המפגש: שער הכניסה לקיבוץ אילות

 

מועד אחרון לשאלות ופרטים: יום ג'  25.10.2022 בשעה 12:00 להגשת שאלה לחץ כאן.

הגשת ההצעות למכרז: החל מיום א' 30.10.2022 (בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00) ועד ליום ה' 03.11.2022 בשעה 12:00 במשרד רכזת המכרזים וההתקשרויות- בניין המועצה.

ערבות הצעה: 70,000 ש"ח בתוקף עד ל 04.01.2023.

מועד ומקום פתיחת המעטפות: יום ה' 03.11.2022 בשעה 13:00 במשרדי הנהלת המועצה.

לרכישה מקוונת של מסמכי המכרז לחץ כאן.

השתתפות בפתיחת המעטפות תתאפשר בZOOM בלבד ובתיאום מראש במייל mepurch@eilot.org.il  לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות. לקבלת קישור לצפיה בפתיחת המעטפות לחץ כאן.

לצפייה בקובץ המצורף למכרזלידיעתך: באתר זה נעשה שימוש בעוגיות. מידע נוסף