לחיות חיים מקיימים - ללמוד, להכיר ולשמור על האזור בו אנו חיים

"בשבילי הערבה" הוא פרויקט קהילתי מקומי, המתבסס על תושבי האזור, משרת ומחזק את האוכלוסייה והתיירות האזורית.

הרעיון שבבסיס הפרויקט

"סוללים" מערכת שבילים בערבה, שמחברת בין היישובים, האתרים והאטרקציות באזור. אירוע "שבילים בערבה" הוא אירוע קהילתי מרכזי, שמאחד את כל היישובים בערבה ביום שיא אזורי. הפרויקט נשען, מחזק ומקדם עקרונות אזוריים וייחודיים באזור - מדע, טבע וסביבה, אקולוגיה, גיאוגרפיה וארכאולוגיה, אנרגיה מתחדשת, קיימות ושמירה על הסביבה ועוד.

מדי שנה נבחר נושא מסגרת, המשתלב בעשייה הלימודית האזורית החל מגילאי הגן, החינוך הבלתי פורמאלי, המכינה הקדם צבאית ועד למידת מבוגרים. השנה יבנו מיצגים מדעיים סביב הנושא הנבחר.

חיבורים - פרויקט "בשבילי הערבה" מחבר בין קהילות, יישובים, אתרים והסביבה בה אנו חיים.
תנועה - העברת מידע בין יישובים, מתושבי האזור למבקרים מבחוץ, מסלולי טיולים, הכרת הסביבה המדברית על כל שוכניה, מסלולים לרוכבי אופניים.
שיתוף ידע - לימוד וחיבור בין המסגרות החינוכיות השונות ברחבי חבל אילות, הדרכות ע"י ילדים בכל הגילאים ותושבי האזור, העברת הידע למבקרים מבחוץ.

בשבילי הערבה 2018

בשבילי הערבה 2018

שותפים לפרויקט

קהילות האזור, מועצה אזורית חבל אילות, היחידה הסביבתית אילת-אילות, מתנ"ס, בית הספר היסודי והתיכון , גני הילדים, צהרונים והחינוך הבלתי פורמאלי, תנועת הנוער האזורית המחנות העולים, המכינה הקדם צבאית בבאר אורה, יישובי החבל, מרכז מדע ים המלח והערבה, מו"פ חקלאי, אילת-אילות אנרגיה מתחדשת, מכון ערבה ללימודי הסביבה, מפעלים אזוריים ועוד.

מטרות הפרויקט

 • חיזוק הקשר בין הקהילות והתושבים בערבה, היכרות עם שכנינו, עידוד פעילות ויציאה מהבית, תושבי האזור מייצרים את הפעילות לעצמם בכוחות מקומיים.
 • יצירת אטרקציות תיירותיות, חיזוק קיימות.
 • שילוב לימוד ותכניות חינוכיות.
 • לימוד ושימור המגוון הביולוגי הייחודי של הערבה, הכרה וטיפוח הסביבה שלנו והעלאת מודעות למורכבויות ולדילמות סביבתיות וקיומיות ביישובים השונים ובאזורינו.
 • שני יישובים נבחרים מארחים את כל הקהילה לטכס פתיחה וסיום, שכוללים אירוח בישוב, מפגשים, הרצאות, פעילויות וסיורים בנושאים סביבתיים הקשורים ליישוב.
 • המסלול מיישוב ליישוב נבנה עם הקהילה. ההולכים מסמנים את השבילים, מנקים אותם ולומדים עליהם.

בשבילי הערבה 2017

בשבילי הערבה 2016

תהליך הפרויקט

מוקם צוות היגוי, שכולל נציגים מכל יישוב, נציגים מביה"ס ומגופים שונים בקהילה.

תוצרי הפרויקט

 • שבילים מסומנים העוברים ומקשרים בין יישובי החבל לטובת תושבי האזור ותיירים.
 • פעילות הכוללת בתוכה שיתוף ודיונים בערכים חברתיים וסביבתיים קיומיים ביחס למקום (דוגמאות: גידול דמוגרפי, שותפות, פרנסה, חינוך, פסולת, שטחים פתוחים, חקלאות, אנרגיה חלופית, מגוון ביולוגי, פיתוח, מים ועוד).
 • שימוש בתוצרים מקומיים (אירוח וכיבוד, תחבורה ציבורית, אנשי מקצוע).
 • פיתוח תכניות חינוכיות אזוריות.
 • אירוע קהילתי המהווה יום שיא בחיבור תהליך חינוכי שיתופי רב גילאי בין הגורמים השונים בחבל (יישובים, חניכי המכינה, תלמידי בי"ס בכל הגילאים, משפחות, גורמים מקצועיים אזוריים ועוד).

ליצירת קשר

ליאת לרנר
רכזת חינוך סביבתי
054-4290465