הוחלט ברוב קולות: המועצה האזורית מרעננת את הלוגו

15/08/2018

הגשת מועמדות לתפקיד מזכיר וועדת קלפי בבחירות למועצה האזורית חבל אילות

05/08/2018

הודעה מוועדת הבחירות על הצגת רשימות סיווג התושבים לעיון הציבור

06/07/2018

הורסיו וינוקור ז"ל

11/06/2018

בואו לבחור את הלוגו של המועצה!

11/06/2018

קבלת קהל במועצה בנוגע לאישור תושבות ולהנפקת כרטיס תושב

11/06/2018

אנדראה נורית פרץ ז"ל

21/05/2018

ביקור עובדי המועצה בגרופית

16/05/2018

ג'ירו ד'איטליה בחבל אילות! או... מה מצפה לנו ביום ראשון?

04/05/2018

מכרז מטעם המועצה להקמת מאגר יועצים

30/04/2018