נסיעה להפגנה בירושלים - לוח זמנים

16/06/2019

אנא אשרו השתתפותכם בהפגנה שתתקיים מחר

16/06/2019

פניה דחופה מחנן גינת

14/06/2019

סדר יום לישיבת מליאת מועצה מס' 0719

11/06/2019

מכתב לשרים מראשי הרשויות המקומיות בנוגע לכביש 90

11/06/2019

ישיבת הועדה המקומית לתכנון ובניה, שנקבעה ליום א' הקרוב - מבוטלת

11/06/2019

עדכון לגבי העברת מידע לתושבים מטעם המועצה

11/06/2019

הקמת ועדת חריגים לפינוי אשפה מפחים אישיים בבאר-אורה

29/05/2019

אריה מרקמן ז"ל

15/05/2019

איפה גיליון מאי של "קצה המדבר"?

12/05/2019