לידיה נעים ז"ל

04/11/2019

משרדי המועצה יהיו סגורים במהלך חופשת הסוכות

10/10/2019

ברכת שנה טובה לתושבי חבל אילות

22/09/2019

אמנת שירות חדשה למועצה האזורית

22/09/2019

סדר יום לישיבת מליאת מועצה מס' 11/19

16/09/2019

פנייה מאגף הביקורת במשרד הפנים

25/08/2019

מעוניינים לקבל אישור תושבות לשנת 2020?

11/08/2019

סדר יום לישיבת מליאת מועצה מס' 0919

08/08/2019

הממשלה באה לדרום

08/08/2019

כתובת מייל חדשה לקבלת אישור תושבות והנפקת כרטיס תושב

01/08/2019