דלג לתוכן העמוד

לוח המועצה

הבהרות מעודכנות מיום 01.04.2020 בנוגע למספר העובדים בתחומי החקלאות ובעלי החיים

תיאור

על פי התקנות לשעת חירום, שפורסמו ביום 22 במרץ 2020, במקום עבודה לא ישהו בו זמנית יותר מ-10 עובדים או 30 אחוזים ממצבת העובדים לפי הגבוה ביניהם.
המגבלה על מספר העובדים לא תחול על מקום עבודה, שתחום פעילותו מנוי בתוספת, ובלבד שיצמצם ככל האפשר את מספר העובדים למספר הדרוש לצורך הבטחת פעילותו החיונית.

במסמך זה תמצאו את רשימת תחומי הפעילות שבאחריות משרד החקלאות ופיתוח הכפר הנכללים בתוספת ושלא חלה עליהם מגבלת מספר
העובדים.


הצטרפו אלינו לעדכונים שוטפים בווטסאפ מאתר המועצה האזורית

תמונה

תמונה המצורפת למודעה מס 2272
פרטים
תאריך פרסום 02/04/2020
שם המפרסם לשכת מנכ"לית המועצה
טלפון 08-6455106
מייל

קישור ישיר למודעה