דלג לתוכן העמוד

לוח המועצה

תב"ע לוטן אושרה

תיאור

בסוף חודש מאי, הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה אישרה את תכנית בניין עיר (תב"ע) החדשה לקיבוץ לוטן.

ליבת התכנית החדשה היא הגדלה של איזור המגורים וחלוקתו ל-231 מגרשים נפרדים בני כחצי דונם. בנוסף, התב"ע מגדירה מגרשים למבני ציבור, שטחים פתוחים, ספורט ונופש, מגרש משולב לתיירות ומגורים, מגרש לתיירות בלבד וחניונים.

התכנית החדשה מספקת בסיס תכנוני להמשך פיתוחו של קיבוץ לוטן המתחדש. ניתן לעיין במסמכי התב"ע והתשריט דרך מערכת ה-GIS (מערכת מידע גיאוגרפי) של המועצה האזורית.

אגף ההנדסה במועצה האזורית

תמונה

תמונה המצורפת למודעה מס 2608
פרטים
תאריך פרסום 25/06/2020
שם המפרסם אגף ההנדסה במועצה האזורית
טלפון 0525810860
מייל Ori-t@eilot.org.il

קישור ישיר למודעה